Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Maó, Sant Lluis i Es Castell presenten una normativa comuna que regula la circulació dels VMP als tres municipis

Aquest dimarts, dia 27 d'octubre, els ajuntaments de Maó, Sant Lluis i Es Castell han presentat la nova normativa comuna que regularà la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en aquestes tres ciutats. El nou marc normatiu s'ha presentat en una roda de premsa celebrada a la rotonda d'entrada de Sant Lluis.

La proliferació de vehicles de mobilitat personal als carrers dels nostres pobles i ciutats obliguen a regular la circulació d'aquests vehicles, que s'han consolidat com una via de transport en creixement. En aquest sentit, es fa necessari regular la circulació d'aquests vehicles pels nostres municipis i, sobretot, la convivència entre aquests tipus de vehicles amb els vianants i amb la resta de vehicles.

Els ajuntaments de Sant Lluís, Es Castell i Maó han treballat conjuntament en l'elaboració d'una normativa comuna, que permeti un mateix marc normatiu als tres municipis adjacents, i que registren una gran mobilitat entre ells per raons laborals, d'estudis o d'oci. L'objectiu és regular una situació que actualment troba un buit legal i, així, permetre una major seguretat tant a les persones que es desplacen en aquests tipus de vehicles, com també als vianants i altres actors de la mobilitat.

Maó i Sant Lluís aprovaran aquesta setmana les ordenances, mentre que Es Castell està ultimant els detalls administratius per tal de poder donar llum verda també a la mateixa normativa.

Han participat en aquest acte de presentació: Héctor Pons, alcalde de Maó, Carol Marquès, batlessa de Sant Lluis, Óscar Gómez, regidor d'Hisenda, Comerç, Parc i Jardins de l'Ajuntament d'Es Castell, Manuel Lora, Regidor de Zones Verdes, Camins i Mobilitat de l'Ajuntament de Maó, i Joan Pons, Regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant Lluis.

Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Maó, Héctor Pons, ha explicat que “la proliferació d'aquest tipus de vehicle ha crescut exponencialment durant els darrers anys, i això fa que les administracions s'hagin d'adaptar als nous temps i crear una normativa específica per aquest tipus de vehicles”.

En aquest sentit, Héctor Pons ha afirmat que l'objectiu dels tres consistoris és “crear un marc legal que doni seguretat vial als conductors dels VMP i, també, a resta de la població que comparteix espais públics amb aquests vehicles”.

Per altra banda, el batle de Maó ha valorat positivament la feina conjunta entre les tres administracions, que ha permès disposar d’un marc legal comú, necessari per donar seguretat legal als veïns dels tres municipis amb una normativa comuna i coherent.

De la seva banda, la batlessa de Sant Lluís, Carol Marquès, ha explicat que «la irrupció d’un nou mitjà de transport com són els vehicles de mobilitat personal ens obliga a regular seva existència, i a establir un marc legal i normatiu que permeti una adequada convivència entre aquests nous elements i els tradicionals, posant sempre per davant la seguretat i comoditat dels peatons».

Óscar Gómez ha destacat que en molts sentits els tres municipis funcionen com una àrea metropolitana, i ha assenyalat que «amb la regulació de la circulació dels vehicles de mobilitat personal, des des Castell ens preparam per al canvi sense precedents que Es Castell experimentarà amb els nous usos dels quarters i la construcció d'un nou centre de formació integrat de formació professional, que incrementarà la mobilitat entre els tres municipis, especialment entre la gent jove”. A més, ha assegurat que la nova normativa servirà per continuar avançant cap a una mobilitat més sostenible i un municipi més amable amb les persones.

Per la seva part, Manuel Lora, Regidor de Zones Verdes, Camins i Mobilitat de l'Ajuntament de Maó, ha explicat quines són les normes bàsiques per a circular amb aquests vehicles de mobilitat personal, com són “l'ús obligatori del casc, circular amb elements reflectants, comptar amb el sistema de frenada homologat, o disposa d'assegurança”. Així mateix, Lora ha afirmat que “només poden circular amb els VMP les persones majors de 15 anys” i ha explicat, també, quines seran les infraccions que es podran sancionar.Què és un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)?
Un vehicle d’una o més rodes d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics. Poden circular a velocitats d’entre 6 i 25 quilòmetres per hora.


Tipus de VMP

Característiques Tipus A Tipus B
Velocitat màxima 25 km/h 25 km/h
Massa Inferior a 25 quilos. Inferior a 50 quilos.
Amplada màxima 0,6 m. 0,8 m.
Radi màxim de gir 1 metre 2 metres
Longitud màxima 1 metre 1,9 metres


On poden circular?

Sí es pot circular: No es pot circular:
Carrer residencial (a velocitat de peató). Voravies, passejos pavimentats, zones peatonals.
Voravies autoritzades (a velocitat de peató).
Carril-bici (20 km/h.)
Passejos de terra (10 km/h.)
Zones 30 (a 25 km/h.)
Carrers d’un carril i un únic sentit (25 km/h.)
Parcs públics amb vies ciclistes (a velocitat de peató).


- Es prohibeix la circulació en sentit contrari als vehicles.

- Com a excepció, als carrils bici que siguin prou amples es podrà circular en ambdós sentits.

- Quan es comparteixi espai amb els vianants, s’ha de respectar la prioritat dels vianants i adequar la velocitat del VMP al seu pas. S’ha de mantenir una distància mínima d’1 metre respecte dels vianants.

Quins requisits són obligatoris per circular en un VMP?

- Dur un casc homologat.
- Portar elements reflectants del vehicle (davant i darrera), i timbre.
- Contractar una assegurança de responsabilitat civil.
- Tenir 15 anys o més.*

Infraccions

LLEUS (sanció de fins a 100 euros).
- Circular sense mantenir 1 metre de distància amb els peatons.
- Aturar o estacions a voravies, passejos i altres zones destinades al pas de peatons.

GREUS (sanció d’entre 101 i 200 euros).
- Incomplir els límits de velocitat.
- Circular sense tenir l’edat mínima permesa.
- Transportar viatgers.
- Circular amb un VMP que no tengui sistema de frenada, o que no tengui sistema d’enllumenat, reflectants o timbre.
- Circular emprant auriculars o elements similars.
- Circular per zones prohibides.
- Circular sense casc.
- Conduir emprant un telèfon mòbil.

MOLT GREUS (sanció d’entre 201 i 500 euros).
- Excedir en més d’un 50% la velocitat màxima permesa.
- Circular sense assegurança.

Imatge