Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Escolarització 0-3. CURS 2020-2021


El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Maó us informa que ha començat el procés d’escolarització per a l’educació infantil (0-3 anys), corresponent al curs 2020-2021.

L’educació és una de les prioritats de l’Ajuntament. Estem convençuts de la importància d’invertir en serveis d’atenció a la primera infància i de garantir la qualitat i l’accés d’aquest servei, com a mecanismes per reforçar els fonaments de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida dels infants i per satisfer les necessitats socials de les famílies.

A Maó, hi ha un total de sis escoles públiques, cinc de les quals són de titularitat municipal (Sant Climent, Es Passerells, Es Busquerets, Fort de l’Eau i Cap de Creus) i una, del Govern de les Illes Balears (Magdalena Humbert). Poder comptar, a una ciutat com Maó, amb aquestes escoles i amb tot l’equip de professionals que les fa possible és una gran riquesa.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT ESCOLARITZAR, SOBRETOT, ALS DOS ANYS?

Els beneficis d’una bona atenció durant la primera infància són molts i afecten aspectes tan diversos com la conciliació de la vida laboral i familiar, el desenvolupament psicoafectiu dels infants, l’equitat en les seves oportunitats educatives futures, la generació d’ocupació... Molts estudis assenyalen que les oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional dels infants estan estretament lligades a l’estimulació educativa primerenca.

HI HA AJUDES A L’ESCOLARITZACIÓ?

L’atenció a la primera infància és una inversió social i educativa, és una aposta municipal; per açò, potenciam el sistema d’ajudes econòmiques per garantir l’equitat educativa. Aquí podeu consultar el barem per a la concessió de la reducció de quota:

 

MEMBRES REDUCCIÓ 95% REDUCCIÓ 75% REDUCCIÓ 50% REDUCCIÓ 25%
Unitat Ingressos* Ingressos* Ingressos* Ingressos*
Familiar Mes Any Mes Any Mes Any Mes Any
2 610,96 7.331,52 814,61 9.775,32 1.018,28 12.219,36 1.221,93 14.663,16
3 704,95 8.459,40 939,93 11.279,16 1.174,94 14.099,28 1.409,92 16.919,04
4 751,94 9.023,28 1.002,59 12.031,08 1.253,27 15.039,24 1.503,91 18.046,92
5 798,93 9.587,16 1.065,25 12.783,00 1.331,59 15.979,08 1.597,90 19.174,80
6 845,90 10.150,80 1.127,91 13.534,92 1.409,92 16.919,04 1.691,89 20.302,68
7 892,90 10.714,80 1.190,57 14.286,84 1.488,25 17.859,00 1.785,88 21.430,56
 *El barem està basat en l'Indicador Públic de renda de Efectes Múltiples(IPREM).


 

Matrícula: 60,00€ Quota nadons(nascuts 2020): 270,50€ Quota P1 i P2(nascuts 2019-2018): 189,60€

PROCÉS D’ADMISSIÓ

El procés d’admissió serà telemàtic. Hi podeu accedir mitjançat aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/procas_descolaritzacia_2020-21/

CALENDARI DEL PROCÈS D'ADMISSIÓ A LES ESCOLES INFANTILS
Presentació de sol·licituds Llistes provisionals Reclamacions Resolució reclamacions Llistes definitives Matriculació
Inici Finalització Inici Finalització Inici Finalització
14-05-2020 05-06-2020 18-06-2020 19-06-2020 23-06-2020 29-06-2020 03-07-2020 06-07-2020 17-07-2020


ON PODEU DEMANAR INFORMACIÓ?
  • A l’escola infantil triada com a primera opció. Podeu consultar-ho aquí
  • Per correu electrònic, adreçat a preinscripcions@ajmao.org
  • Al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Maó.