Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       

Calendari

INICICALENDARI PORTES OBERTESNORMATIVA CONTACTE INFORMACIÓ ÚTIL CENTRES PUBLICS 0-3 ANYS
 


DATES TRÀMIT LLOC
Del 3 al 16 de maig Presentació de sol·licituds
  • A l'escola infantil triada en primera opció (de 8.00 a 9.00 i de 13.00 a 14.00 h.)
6 de juny Publicació llistes provisionals d’admesos
  • A totes les escoles infantils
  • Al Servei d’Educació Cós de Gràcia, 28. Maó
Del 6 al 8 de juny
 
Reclamacions (per escrit)
  • Servei d’Educació
Cós de Gràcia, 28. Maó
 
12 de juny Resolució de les reclamacions
  • Servei d’Educació
Cós de Gràcia, 28. Maó
15 de juny Publicació llistes definitives
  • A totes les escoles infantils
  • Servei d’Educació
Cós de Gràcia, 28. Maó 
Del 15 al 21 de juny Matriculació
  • A l’escola infantil on s’hagi
adjudicat plaça