Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Imatge
19/08/2016
L’objectiu de la convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques a propietaris d’habitatges aïllats de la xarxa de clavegueram.
 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES MITJANÇANT FILTRES VERDS

L’objectiu de la convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques a propietaris d’habitatges aïllats de la xarxa de clavegueram.

Maó, 19 d’agost de 2016

Demà dissabte, es publicarà al BOIB la convocatòria pública de subvencions destinades a promoure la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals domèstiques mitjançant filtres verds, segons les bases que va aprovar la Junta de Govern Local el passat dia 18 de juliol.

L’objectiu de la convocatòria és la concessió d’ajudes econòmiques a propietaris d’habitatges aïllats de la xarxa de clavegueram, per a la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües domèstiques mitjançant filtres verds que s’ajustin a les condicions marcades per aquesta convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 60 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.

Una prioritat de l’actual Ajuntament

Per a l’actual Ajuntament és una prioritat promoure la bona gestió de les aigües residuals dels habitatges aïllats, ja que, conjuntament amb els adobs i purins de l’agricultura i la mala gestió de les fosses sèptiques, és un dels focus de contaminació dels pous de subministrament i, en general, dels aqüífers.

Maó compta amb nuclis sense connexió al sanejament i amb molts habitatges rurals dispersos, que difícilment es podran connectar qualque dia a una xarxa de clavegueram. No tenen gaire sentit les grans infraestructures i inversions necessàries per connectar aquests indrets quan hi ha alternatives viables molt més econòmiques, eficients i ecològiques, que permeten la correcta gestió de les aigües residuals domèstiques i, a més, permeten la reutilització de l’aigua per a rec de jardins i neteja. Els sistemes naturals i autònoms de depuració estan recollits a l’annex IV del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Què són els filtres verds?

Els filtres verds són un sistema de depuració d’aigües residuals ja implantats amb èxit a diversos indrets de l’illa, consistents en un enjardinament amb plantes aquàtiques especialment seleccionades, sobre un llit de grava, on l’aigua residual, previ emmagatzematge i decantació, va circulant lentament, de manera que plantes i bacteris van fixant els elements i descontaminant l’aigua. L’aigua resultant es pot reutilitzar o infiltrar al terreny.

Són diversos els motius pels quals es considera molt adequat promocionar els filtres verds: la senzillesa del sistema de depuració, la facilitat de detectar qualsevol anomalia en el correcte funcionament del procés (simplement observant l’estat de les plantes), el seu baix cost econòmic en comparació amb els sistemes convencionals de clavegueram, així com el seu fàcil manteniment i integració paisatgística.


Imatge