Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Imatge
28/09/2016
L’actual equip de govern està impulsant una sèrie de mesures, tant per fer front a la urgència de la potabilitat de l’aigua, com per abordar les causes en el seu origen.
 

L’AJUNTAMENT DE MAÓ ABORDA EL PROBLEMA DELS NITRATS

L’actual equip de govern està impulsant una sèrie de mesures, tant per fer front a la urgència de la potabilitat de l’aigua, com per abordar les causes en el seu origen.

Maó, 28 de setembre de 2016

La problemàtica dels nitrats no és nova, ni a Maó ni a Menorca, i ve provocada per la combinació de contaminacions orgàniques i intenses extraccions d’aigua dels aqüífers.

L’ús abusiu de nitrats en agricultura, els residus orgànics animals no gestionats i la falta de clavegueram en molts nuclis de Menorca, han anat contaminant les reserves hídriques subterrànies.

A això s’hi suma que durant dècades s’ha extret més aigua de la que entra als aqüífers. L’ús abusiu que se’n fa en alguns casos, agraris o urbans, fa que aquest problema vagi creixent any rere any. A manco aigua, més concentració de nitrats. La situació actual de presequera ha agreujat el problema.

Un problema que ve d’enfora

L’any 2005 es van detectar a Maó importants concentracions de nitrats i es va fer pública la situació, tot i que no sabem des de quan existia el problema. Els nivells de nitrats han anat oscil·lant per damunt o per davall dels límits marcats per la Conselleria de Salut, depenent del règim de pluges i altres factors.

L’any 2008 es van començar a publicar les analítiques mensuals d’aigua al web municipal i es va enviar una carta als usuaris informant-los de la situació.

Des de l’any 2012, hi ha hagut requeriments constants de la Conselleria de Salut instant l’Ajuntament a informar els ciutadans de la superació dels límits en la majoria dels pous, tot i que les analítiques no es feien mensualment, com es fa a partir del 2016. Fins ara no s’havia informat d’aquesta situació la ciutadania, que ha consumit aigua de la xarxa per desconeixement.

Què està fent l’Ajuntament?

Entre les mesures impulsades per l'Ajuntament, n'hi ha de dirigides a respondre a la urgència de l'excés de nitrats, i d'altres orientades a anar a l'origen dels problemes, tant de contaminació com d'excés d'extraccions.

Dins les primeres, s'han repartit dispensadors per a aigua de beure a les escoles, però també es troben en tramitació plantes de tractament d'osmosi inversa per a les fonts dels patis i per a algunes places públiques.

Durant aquests mesos passats, s'ha realitzat una diagnosi de la situació de l'aigua a Maó i s’han elaborat propostes d'actuació. Ja ha sortit la convocatòria d'ajuts per a la construcció de filtres verds de control de nitrats en habitatges que no tenguin clavegueram.

Per primera vegada, s’està emprant aigua del dipòsit de Santiago, que estava en desús, per netejar carrers.

S’està negociant amb l’Ajuntament de Sant Lluís la compra d’aigua depurada per a usos urbans, i s'ha iniciat la revisió de grans aljubs urbans existents a la ciutat per a la seva posada a punt per a la recollida d'aigües pluvials.

S'està redactant el projecte de clavegueram per Sa Mesquida i Es Murtar, que es presentarà a la convocatòria de l'impost turístic. També es treballa, amb el Govern Balear, en el projecte de col·lector separatiu de pluvials per a la part sud de Maó, i en la posada en marxa del tractament terciari de la depuradora Maó-Es Castell, que permetrà un major aprofitament de les aigües depurades.

En les reunions celebrades amb Autoritat Portuària, l'Ajuntament ha demanat la implantació de sistemes més eficients, que evitin el malbaratament del recurs per a usos nàutics.

Maó és l’únic municipi de Balears que tenia un Pla Pilot contra la Sequera, que es va redactar l’any 2009, tot i que durant aquests darrers anys no s’ha aprovat i, per tant, no s’han executat cap de les mesures proposades. Ara l’està actualitzant una empresa especialitzada per dur-lo a aprovació el mes de novembre.

La recuperació del bon estat dels aqüífers és una obligació institucional, per mandat de la Directiva marc de l'aigua de la Unió Europea, i també una obligació moral. L'Ajuntament demana la màxima participació ciutadana en l’acompliment d’aquest objectiu.

EQUIP DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ


Imatge