Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Portal de transparència

 

  • Impostos
  • ON VAN ELS MEUS IMPOSTOS?
  • Arbre Portal Transparencia
  • VEURE TOTS ELS INDICADORS
Resolucions judicials que afectin a l’Ajuntament. 12 / 09 / 2019
Despeses de viatge de l’alcalde/essa i altres càrrecs de l'Ajuntament. 21 / 12 / 2018
Resolucions judicials que afectin a l’Ajuntament. 11 / 09 / 2018
Relació de béns mobles de valor històric artístic. 06 / 06 / 2018
Inventari actualitzat de béns i drets de l’Ajuntament. 06 / 06 / 2018
Relació d’immobles (oficines, locals, etc.) tan propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament. 06 / 06 / 2018
Resolucions judicials que afectin a l’Ajuntament. 17 / 05 / 2018
Relació detallada de vehicles (propis, llogats o cedits) adscrits a l’Ajuntament. 20 / 04 / 2018
Codi ètic o de bon govern de l’Ajuntament. 13 / 04 / 2018
Resolucions judicials que afectin a l’Ajuntament. 27 / 02 / 2018
Pla estratègic municipal. 27 / 02 / 2018
Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats. 06 / 02 / 2018
Relació d’empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l’Ajuntament. 06 / 02 / 2018
Estadístiques consultes, queixes i suggeriments 06 / 02 / 2018
Actualització contractes menors 01 / 12 / 2017
Perfil de l’alcalde/essa i els regidors de l'Ajuntament. 21 / 11 / 2017
Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament. 07 / 11 / 2017
Informe de morositat. 07 / 11 / 2017
Informe d’estabilitat pressupostària. 07 / 11 / 2017
Informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d’execució. 07 / 11 / 2017
Resolucions judicials que afectin a l’Ajuntament. 02 / 11 / 2017
Al·legacions formulades als Pressupostos en el període d'informació pública. 30 / 10 / 2017
Indicadors urbanístics 27 / 10 / 2017
Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat i les autoritzacions de l’exercici de l’activitat privada dels alts càrrecs.  24 / 10 / 2017
Comptes anuals/Compte General de l’Ajuntament. 24 / 10 / 2017
Relació de béns mobles de valor històric artístic. 24 / 10 / 2017

  • ITA
  • Dyntra
    87.5%

Informació mantinguda per l'equip de transparència