Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Imatge
24/05/2017
La Sala de Plens ha acollit, aquest matí, la Junta General de constitució de la Comunitat d’Usuaris dels Aqüífers de Menorca.
 

L'AJUNTAMENT ACULL LA CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT D'USUARIS DELS AQÜÍFERS DE MENORCA

Maó, 24 de maig de 2017

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Maó ha acollit, aquest matí, la Junta General de constitució de la Comunitat d’Usuaris dels Aqüífers de Menorca, un ens en el qual hi seran representats tots els municipis de l’illa, juntament amb els titulars de drets per utilitzar aigua de l'aqüífer, com són els agricultors i ramaders, industrials o particulars.

En aquesta reunió s'ha nomenat una Comissió encarregada de la redacció dels estatuts i reglament pel qual s'ha de regir aquest ens i que posteriorment caldrà sotmetre a votació en una assemblea de tots els usuaris de l’aigua de l’illa. Aquesta Comissió, presidida per l’alcaldessa de Maó, estarà constituïda per un total d’11 persones: cinc representants dels usuaris municipals, tres dels usuaris agrícoles, un dels usuaris industrials, un de l’Associació d’Empreses de Tractament i Subministrament d’Aigua de Menorca i un altre de la Comunitat d’usuaris d’aigües depurades procedents de la Estació Depuradora d’aigües residuals de Sant Lluís. Un cop estiguin redactats, els estatuts es trametran a la Direcció General de Recursos Hídrics per tal que els aprovi definitivament. A partir d’aquest moment, la comunitat d’usuaris estarà plenament operativa.

La creació de la comunitat d'usuaris d’aigua (CUA) sorgeix de l’impuls de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i ha estat promoguda des dels seus inicis per tots els ajuntaments de Menorca i el Consell Insular de Menorca, conscients de la necessitat de millorar l’estat dels recursos hídrics de la nostra illa. La CUA neix amb la finalitat de ser una eina de gestió de l’aigua des del propi territori, capaç de funcionar com a entitat administradora independent i interlocutora directa amb la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears.

La CUA de Menorca serà la primera de les Illes Balears. Gràcies a aquest ens, els ajuntaments, empreses i particulars amb dret a utilitzar un determinat cabal d’aigua amb caràcter col·lectiu, podran implicar-se en la gestió dels problemes de l'aqüífer en aquest àmbit. Entre d'altres, els objectius de la nova entitat seran els de promoure l'ús racional de l'aigua per solucionar la sobreexplotació, la recàrrega, la contaminació o la intrusió marina que pateixen els aqüífers de Menorca.


Imatge