Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Imatge
13/08/2017
L'objectiu de la carta és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de preservar aquest recurs limitat, davant de situacions eventuals de sequera que podrien posar en risc el proveïment de l’aigua a Maó.
 

L'Ajuntament enviarà una carta als veïns de Maó per informar-los sobre l’actual situació dels aqüífers a Menorca

Maó, 13 d’agost de 2017

L'Ajuntament enviarà una carta a tots els veïns i veïnes de Maó per tal d'informar-los sobre l’actual situació dels aqüífers a Menorca, i conscienciar-los sobre la necessitat de preservar aquest recurs limitat davant de situacions eventuals de sequera que podrien posar en risc el proveïment de l’aigua a Maó.

A continuació, reproduïm la carta que s'enviarà:

Benvolguda veïna,
Benvolgut veí,

El motiu d’aquesta carta és informar-vos sobre l’actual situació dels aqüífers a Menorca, per conscienciar a tothom sobre la necessitat de preservar l’aigua, com a recurs limitat que és, ja que es poden produir situacions eventuals de sequera que poden posar en risc el proveïment de l’aigua a Maó.

Com sabreu, l’aigua que abasteix les aixetes de les cases prové de l’extracció de l’aqüífer, mitjançant la construcció de pous subterranis, i és distribuïda pel sistema d’abastiment, amb la finalitat d’arribar a totes les llars.

Un aqüífer és un magatzem d’aigua subterrània dotat de cert grau de porositat (que permet que pugui contenir aigua) i permeabilitat (que permet que l’aigua circuli pel seu interior). Qualsevol aqüífer té un fons, format per roques impermeables que no deixen circular l’aigua al seu través. Els principals aqüífers de Menorca se situen a les zones sud i oest, constituïdes per roca molt porosa de marès (aqüífer des Migjorn), i en una porció de la zona nord (aqüífer de Subaida).

Però la realitat és que, a Menorca, de cada vegada són més poques les reserves d’aigua disponibles, ja que només tenim l’aigua dolça de pluja i la que s’aconsegueix filtrar cap al subsòl, les quals, tot i les pluges abundants, no aconsegueixen frenar aquesta dinàmica negativa, que dificulta la sostenibilitat del recurs i que afecta tothom. Com a conseqüència, disminueix l’aigua disponible a l’aqüífer i es redueix la seva qualitat.

Són diverses les causes que ens duen a aquesta situació, tals com el creixement urbanístic, la intensificació del sector agrari, el desaprofitament de les aigües pluvials i el canvi climàtic. D’aquí la problemàtica de l’aigua i la necessitat d’impulsar-ne mesures d’estalvi sobretot dirigides als grans consumidors.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha aprovat un Pla d’emergència per sequera al municipi de Maó, que es pot consultar a la pàgina web del mateix Ajuntament, que té la finalitat de garantir la disponibilitat de l’aigua requerida per assegurar la salut de la població i de minimitzar els efectes negatius, conjunturals o persistents, sobre l’abastiment urbà, mitjançant les actuacions específiques per a cada escenari de sequera. I també realitzam accions per recuperar els aljubs existents, per aprofitar les aigües pluvials i utilitzar-les en altres finalitats, com la neteja viària.

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment sobre aquesta problemàtica, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’Ajuntament, a través dels mitjans indicats al peu de pàgina.

Atentament,
Conxa Juanola Pons

Maó, agost de 2017
Imatge