Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Projectes d’ocupació

PROJECTES SUBVENCIONATS Resum convocatòries subvencions SOIB 2015-2016-2017:

NOM DEL PROJECTE Nº TOTAL TREBALLADORS/ORES SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
Projecte visibles "S'HORT DES FRARES", de recuperació paisatgística
CLM-057/2015
16 173.037,07 €
Projecte per a la millora de l'ocupabilitat "SOCARRELL"
EXP.Nº CLM-051/16
20 209.729,14 €
Segona sol.licitud
Projecte per a la millora de l'ocupabilitat "M@Ó"
EXP. Nº CLM(2*)-011/16
4 43.200,00 €
Projecte "EMPENTA"
EXP.Nº AODL-36/16
2 52.723,63 €
Projecte per a la primera experiència laboral "ARRANCA" 12 287.187,57 €
Segona sol.licitud
Projecte pera la primera experiència laboral "ARRANCA-2"
5 105.756,75 €
Projecte visibles "ALZINAR"
CLM-067/2017
19 203.840,40 €
Projecte per a la primera experiència laboral "ARRANCA III" 15 283.263,10 €
Projecte per a la primera experiència laboral "ARRANCA IV" 9 168.455,84 €
TOTALS 102 1.527.193,50€


Convocatòries 2017

Projecte: ALZINAR

Van començar el passat 13 d’octubre de 2017 i finalitzaran l’abril de 2018. Han comptat amb la participació de 19 treballadors/ores, que han realitzat obres o prestació de serveis d’interès general i social a diferents centres municipals, mitjançant un contracte de treball de 6 mesos de duració d’interès social/foment. Han tingut el suport d’una orientadora laboral durant tot el projecte.

Aquest projecte ha comptat amb fons provinents de la Conferència Sectorial, del Programa operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Maó.

L’import subvencionat és de 203.840,40 euros. Els àmbits d’actuació són:
 

  • Àmbit dels serveis: Tercera edat i persones amb discapacitat: millorar la qualitat de vida per a les persones usuàries de la Residència Geriàtrica Municipal. Noves tecnologies de la informació i la documentació.
  • Àmbit de medi ambient: La millora, manteniment i recuperació de les zones enjardinades i dels camins rurals; reduir la despesa dels recursos energètics dels edificis municipals, tot adaptant les instal·lacions i fent-hi les reparacions necessàries.
  • Àmbit de desenvolupament cultural. Oci i cultura: Control i manteniment d’instal·lacions culturals municipals (Ca n'Oliver i Sala de Cultura Sa Nostra).

 

Projectes ARRANCA III i ARRANCA IV

Aquests projectes van ser aprovats a través d’una convocatòria de subvencions presentada en el marc del Programa SOIB Jove, que finança projectes d’experiència professional per a l’ocupació de jovent amb estudis de grau superior, a les illes Balears.

Els projectes van començar el mes de febrer i compten amb la participació de 24 joves, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que fan feina mitjançant un contracte en pràctiques. Els imports subvencionats per dur a terme els dos projectes són de 283.263,1 i 168.455,84 euros, respectivament.

Compten amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del Programa operatiu d’ocupació juvenil per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d’ocupació juvenil, així com amb fons de l’Ajuntament de Maó.
 

 

Convocatòries 2016

Projectes SOCARRELL i M@Ó

Van començar el passat 16 de novembre de 2016 i van finalitzar el 15 de maig de 2017. Han comptat amb la participació de 23 treballadors/ores, que han realitzat obres o prestació de serveis d'interès general i social en diferents centres municipals, mitjançant un contracte de treball de duració determinada d'interès social/foment. Han tingut el suport d’una orientadora laboral durant tot el projecte.

El projecte ha comptat amb fons provinents de la Conferència Sectorial, del Programa operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Maó. Els imports subvencionats són de 209.729,14 i 43.200,00 euros, respectivament.
 Projectes SOCARRELL
  • Àmbit de medi ambient: La millora, manteniment i recuperació de les zones enjardinades i dels camins rurals; reduir la despesa dels recursos energètics dels edificis municipals, tot adaptant les instal·lacions i fent-hi les reparacions necessàries.
  • Àmbit de desenvolupament cultural. Oci i cultura: Control i manteniment d’instal·lacions culturals municipals (Ca n’Oliver i Sala de Cultura Sa Nostra).
  • Esports: Donar suport al personal tècnic del Poliesportiu Municipal en la realització dels programes d’atenció a totes les edats. Atenció i dinamització infantil i juvenil en l’àmbit esportiu.
  • Àmbit dels serveis: Tercera edat i persones amb discapacitat: millorar la qualitat de vida de les persones usuàries de la Residència Geriàtrica Municipal.
  • Serveis personals i a la col·lectivitat: Reforçar i ampliar les activitats de lleure dels diferents programes que es duen a terme al Casal Jove i a través d’actuacions que es realitzen als barris del municipi.

Projectes M@Ó
  • Àmbit dels serveis: Elaboració del mapa informàtic de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament. Suport al servei tècnic informàtic. Desballestament de material informàtic. Assistència a les persones usuàries. Videoconferències.

 

Projecte EMPENTA

Aquest projecte es va posar en marxa el mes de desembre de 2016, amb la incorporació de dos agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), que fan feina mitjançant un contracte d’obra i servei.

Aquestes figures tenen la missió principal de col·laborar en la implantació i promoció de les polítiques actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per a la generació d’activitat empresarial, en un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere.

La col·laboració es desenvolupa en el marc de l’actuació conjunta i acordada entre l’Ajuntament i el SOIB. Els dos AODL estan subvencionats amb 52.723,63 euros. El projecte compta amb la participació del SOIB i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de l’Ajuntament de Maó.

 

 

Projectes ARRANCA i ARRANCA-2

Aquests projectes van ser aprovats a través d’una convocatòria de subvencions presentada en el marc del Programa SOIB Jove, que finança projectes d’experiència professional per a l’ocupació de jovent amb estudis de grau superior, a les illes Balears.

Els projectes van començar el mes de febrer i compten amb la participació de 17 joves, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que fan feina mitjançant un contracte en pràctiques. Els imports subvencionats per dur a terme els dos projectes són de 287.187,57 i 105.756,75 euros, respectivament.

Hi participa el SOIB i compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del Programa operatiu d’ocupació juvenil per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d’ocupació juvenil, així com amb fons de l’Ajuntament de Maó.

 


Convocatòries 2015

Projecte S’HORT DES FRARES

L’Ajuntament de Maó va presentar el Projecte s’Hort des Frares a la convocatòria de subvencions per a les entitats locals destinades a finançar projectes de millora de l’ocupabilitat de treballadors/ores desocupats/ades de més edat (Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 20 d’octubre de 2015. BOIB núm. 154, de data 22/10/2015).

El 29 de febrer de 2016 es va iniciar el projecte de rehabilitació, adreçat a persones aturades de llarga durada, de més de 35 anys d’edat. L’objectiu era la recuperació paisatgística i revalorització d’espais públics, mitjançant la contractació de 15 persones i una docent en competències clau. El programa va ser subvencionat amb 173.037,07 €.

Aquest projecte comptava amb la participació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el cofinançament del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) i del Fons Social Europeu (FSE).