Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

L'Ajuntament de Maó cedeix un immoble de titularitat pública al Consell de Menorca, per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista

L'Ajuntament de Maó ha signat un acord amb el Consell Insular de Menorca, mitjançant el qual el consistori ha cedit un immoble de titularitat pública per a l'atenció de dones víctimes de violència de gènere i les seves filles i fills.

En la firma del conveni hi han participat, per part de l’Ajuntament: l’alcalde de Maó, Héctor Pons, el regidor de Benestar Social, Enric Mas, i la primera tinenta d’alcaldia, Conxa Juanola. Per part del Consell Insular de Menorca, han participat en la firma la presidenta, Susana Mora, i la Consellera d’Afers Socials, Bàrbara Torrent.

Es tracta d'un servei de caràcter residencial complementari al centre d'acolliment, temporal i amb seguiment tècnic, adreçat a acollir dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills que requereixen un espai de protecció, però que ja compten amb un major grau d'autonomia que els permet passar a aquest nou dispositiu en el marc del seu itinerari integral d'atenció i recuperació per part dels professionals del servei. Així, es tracta d'una llar funcional per a unitats de convivència que ja han assolit un major grau d'autonomia.

El principal objectiu d'aquest servei és proporcionar un allotjament que, sota supervisió tècnica, ofereixi atenció específica orientada a desenvolupar l'autonomia personal i la integració social de les usuàries i les seves famílies.

El període d'estada és de sis mesos, prorrogables per períodes de fins a sis mesos addicionals sempre que l'equip tècnic ho consideri justificat i amb un màxim de 2 anys. Per accedir-hi, han d'haver residit prèviament al centre d'acolliment, haver-hi portat un procés positiu i estar disposades a continuar amb el pla d'atenció individual establert. A més, han de comptar amb ingressos que els permetin assumir les despeses pròpies d'una vida autònoma i no disposar d'habitatge propi on tenir la seva residència habitual, excepte que el fet d'establir-hi el domicili els suposi un risc.

Les dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills compten amb atenció social, psicològica i jurídica del Centre Assessor de la Dona amb l'objectiu d'acompanyar-la en el seu camí de recuperació per gaudir una vida lliure de violència.

Durant la presentació, l'Alcalde de Maó, Héctor Pons, ha explicat que l'objectiu de la cessió d'aquest immoble és "donar resposta a una necessitat d'habitatge per a dones que hagin estat víctimes de violència masclista, i que tenguin fills menors a càrrec seu". "Consideram que la millor manera d'atendre aquesta demanda és a través de la Conselleria d'Afers Socials del Consell de Menorca, que serà la responsable de la gestió".

Per la seva part, el regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de Maó, Enric Mas, ha considerat que es tracta d’”un bon exemple de coordinació entre les institucions", que serveix per "poder posar un nou recurs a disposició de víctimes de violència de gènere a Menorca, que amplia la resposta de les institucions”.


Imatge