Buscar
     
 

Objectes trobats

Oficina Central de la Policia Local
Plaça de la Constitució, 21
CP 07701 Maó

 

 • Telèfons:
  •  971 363961
  •  971 369800 - ext. 239
 •  Fax: 971 051145

Horari:

Per a informació/consulta: 9 a 19 hores
Per a gestió de recollida: concertau cita prèvia

Accessos:Vegeu plànol


Què heu de fer per recuperar un objecte perdut?

 • Us podeu informar per telèfon o presencialment, per conèixer si aquest ha estat dipositat
 • Per recollir-lo, ho heu de fer presencialment

Consells:

 • En cas de pèrdua de claus, convé mostrar una còpia
 • Si heu perdut un telèfon mòbil, convé mostrar el carregador i conèixer el PIN del telèfon, per demostrar la vostra propietat
 • En cas d’haver perdut les claus juntament amb qualque document que ho identifiqui, valorau la necessitat de canviar els panys
 • En cas d’haver perdut targetes de crèdit, etc., comunicau-ho totd’una a l’entitat corresponent
 • En cas d’haver perdut la documentació, i si aquesta no ha aparescut, haureu de presentar denúncia de pèrdua davant la Comissaria del Cos Nacional de Policia i procedir a la renovació de la documentació una vegada passats devers quinze dies
 • Convé presentar qualque document amb el qual demostrar la titularitat de l’objecte


Publicació

D’acord amb el que disposa la disposició transitòria dotzena de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de les vies i espais públics, publicam per a coneixement general la relació d’objectes perduts dipositats a les dependències de la Policia Local, el lliurament dels quals als seus propietaris no ha estat possible.


Tornar