Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

PGOU 2012 (Actualment vigent)


 
 
 

DOCUMENTS

 (MANUAL d'ús del visor IDE catàleg patrimoni històric)


Plànols 

La base cartogràfica i d’ordenació correspon a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Maó i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Maó, de 22.12.2011, i definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca, de 30.01.2012, què complementa la normativa urbanística publicada al BOIB núm. 20 EXT. de 08.02.2012