Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

 

aulamentor aulaMENTOR 

Nota informativa sobre la certificació de cursos Mentor


preguntas

Els cursos Mentor NO substitueixen, en cap cas, l'ensenyament reglat i NO condueixen a obtenir cap títol oficial. La validesa dels certificats emesos per Aula Mentor per accedir a un treball que depengui de l'Administració pública dependrà sempre de l'organisme convocant.


1. Quan em puc matricular?

A l'Aula Mentor de Maó-Menorca la matrícula és permanentment oberta i es pot realitzar qualsevol dia de l'any, excepte en el mes d'agost. Cal tenir en compte que, si desitjau realitzar el curs des de l'Aula, caldrà reservar ordinador.


2. Què és una Aula Mentor?

Una Aula Mentor es pot definir com un centre de recursos equipat amb ordinadors, connexió a Internet, programes informàtics, materials i assessorament d'un administrador/a, per a tota persona matriculada en un curs.


3.  Necessit un ordinador amb connexió a Internet i el programa del curs?

Qualsevol persona que decideixi estudiar al seu domicili necessitarà un ordinador amb connexió a Internet i l'aplicació informàtica corresponent al curs. En el cas d'acudir a l'Aula, allà tindrà tot allò que necessiti.


4. I, si no dispòs d'Internet o d'ordinador al meu domicili, o si no he navegat mai per Internet?

L'Aula Mentor us assegura que podreu disposar d'un equip connectat a Internet i, el que és més important, de l'assessorament i l'ajuda de l'administrador/a d'aula, en les primeres comunicacions a través d'Internet. 


5. He d'estar sempre connectat a Internet, per poder seguir el curs?

No sempre. Moltes activitats es poden realitzar sense estar connectats: consulta de materials descarregats, redacció de missatges al tutor/a, lectura de missatges descarregats; no obstant això, sí que existeixen altres activitats en les quals és precisa la connexió a Internet: accés a la taula de treball, avaluacions en línia, la teleconferència, entrada a fòrums i taulers, participació en els taulers i lectura d'intervencions, enviament i recepció de missatges i fitxers, ftp, etc. 


6. El curs té una durada determinada?

No. Aula Mentor permet que l'alumne/a marqui el seu propi ritme de treball, de manera que cadascú es distribueix el temps dedicat al curs segons les seves possibilitats. 


7. Quin és el preu del curs?

Quan es matricula, l'alumne/a paga 48 euros, corresponents als dos primers mesos, que és el temps mínim estimat de durada dels cursos; a partir d'aquí, i en funció del ritme de l'alumne/a, pagarà 24 euros cada mes que hagi de recarregar la matrícula. 


8. El preu de la matrícula inclou els materials didàctics?

Depèn del curs. Alguns materials són lliurats amb la matrícula de forma gratuïta. No obstant aixó, existeixen cursos amb materials de distribució comercial que ha d’adquirir l’alumne/a, amb un cost elevat, que no son oferts per Aula Mentor Mahón. En tot cas, l’administrador/a de l’aula serà l’encarregat/ada de facilitar tota aquesta informació.


9. Estudiaré sol/a?

Tant de forma presencial, com a distància, l'alumne/a Mentor es relacionarà amb les persones que, d'alguna manera, participen en la seva formació. D'una banda, a l'Aula Mentor compta amb el suport de l'administrador/a, que l'informa, l'assessora i li dóna suport en el maneig d'equips de comunicació telemàtica; de l'altra, i a distància, l'alumne/a tindrà assignat un tutor/a que li resoldrà els seus dubtes, l'avaluarà i seguirà el seu procés d'aprenentatge. Al mateix temps, té la possibilitat de contactar amb la resta de companys i companyes de curs, a través dels diferents mitjans de comunicació telemàtica. 


10. Qui és l'administrador/a?

És la persona responsable del funcionament de l'Aula, de l'assessorament i de la matriculació de l'alumnat en els diferents cursos. També dóna suport en el maneig dels equips i connexions telemàtiques. Quant a l'orientació sobre el curs, la seva labor és la de facilitar l'aprenentatge i donar suport a la comunicació amb el tutor/a. A l'Aula Mentor de Maó-Menorca, les administradores són Mayca Santaeugenia i Beatriz Viniegra (telèfon 971 35 67 00, ext. 573).


11. Qui és el tutor/a?

El tutor/a és una persona especialitzada en els continguts del seu curs, amb experiència docent i amb domini de les aplicacions telemàtiques a través d'Internet. La seva labor tutorial consisteix a donar suport, avaluar i fer un seguiment individualitzat del procés d'aprenentatge del seu alumnat. També fomentarà les interaccions entre les persones matriculades en el curs, per crear una dinàmica d'aula.


12. Quan rebré la resposta del tutor/a?

El tutor/a atén diàriament la tutoria, de manera que l'alumnat obtindrà les respostes a les seves consultes en un termini no superior a 48 hores.


13. Em puc matricular en més d'un curs alhora?

Sí. Segons les necessitats de formació, la persona interessada pot organitzar un itinerari formatiu. 


14. Quan faré la prova final?

Per obtenir el certificat, l'alumnat haurà de superar una prova final, que es desenvoluparà a l'Aula. Podrà accedir a la citada prova amb el vistiplau del tutor/a, en qualsevol de les cinc convocatòries programades durant l'any. La matrícula dóna dret a dues convocatòries. 


15. Què és la taula de treball?

És l'entorn virtual d'estudi des d'on podeu accedir als materials de formació, exercicis, grup de notícies del curs, i on es desenvolupa la tutoria telemàtica. Quant al seu format, es compon d'una sèrie de botons que possibiliten la formació en línia i la interacció entre alumnat i tutors del curs. Aquesta estructura es manté constant en tots els cursos, de manera que faciliti l'ús a aquell alumnat que ja conegui aquest sistema. A la mateixa taula s'explica el funcionament dels botons. Manual d'utilització de la plataforma del curs.


16. S'expedeix qualque tipus de certificat, quan acaba el curs?

Sí. Després de superar la prova final, podeu solicitar el certificat d'aprofitament, on aniran consignats els continguts del curs i les hores estimades. Aquest certificat estarà signat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i la Comunitat Autònoma.