Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

 

aulamentor aulaMENTORMatriculació

A Aula Mentor, la matrícula està permanentment oberta i es pot realitzar qualsevol dia de l'any, excepte en el mes d'agost, encara que és convenient consultar-ne prèviament la disponibilitat.

L'únic requisit per poder-se matricular és ser major de 16 anys. El cost de la matrícula per a un curs és de 48 euros; açò dóna dret a 60 dies d'accés al curs des de la plataforma de Mentor, a la tutorització i a presentar-se a dues convocatòries d'examen. En cas que aquest temps no fos suficient, es poden realizar recàrregues de la matrícula, amb una duració de 30 dies i per un import de 24 euros cada recàrrega.

Abans de formalitzar la matrícula, cal posar-se en contacte amb l'administradora de l'Aula Mentor de l'Ajuntament de Maó, per informar-se de la disponibilitat i nivell d'ocupació del curs. Aquest contacte es pot realitzar personalment, per telèfon, per correu electrònic o en el xat; us heu de dirigir a:

Aula Mentor de Maó-Menorca

  • Administradores: Mayca Santaeugenia i Beatriz Viniegra
  • Adreça: Àrea de Benestar Social, Família i Educació. Ajuntament de Maó. C/ Cos de Gràcia, 28. 07702 Maó
  • a/e: mahon@aulamentor.es 


Formalització de matrícules: Cal realitzar l'ingrés dels 48 euros en el següent compte corrent: ES34 21000055570200618649

A l'ingrés s'haurà d'indicar: Nom i llinatges de la persona matriculada, i el nom del curs a realizar.

Haurà de ser lliurada o enviada, via fax o correu electrònic, a l'Aula una còpia del DNI i de l'ingrés o transferència, juntament amb la sol·licitud emplenada, amb la qual cosa es farà efectiva la matrícula i permetrà rebre les claus d'usuari/ària i les contrassenyes, així com el material gratuït que pugui incloure el curs, si és el cas.

La persona matriculada podrà accedir al contingut del curs el mateix dia que es matriculi.

Una vegada realitzada la matriculació inicial, el sistema de gestió que inclou la plataforma anirà descomptant dies automàticament i avisarà l'alumne/a quan li quedin 15 dies per finalitzar el període.

Si l'alumne/a no ha tingut temps suficient per finalitzar el curs en el termini inicialment previst, i desitja acabar-lo, uns dies abans de la finalització de la matrícula podrà realitzar recàrregues de matrícula, mitjançant l'ingrés de 24 euros en el mateix número de compte, amb el concepte "Recàrrega Aula Mentor". En cas contrari, arribada la data, el sistema procedirà a donar de baixa l'alumne/a, i li impedirà d'accedir a la taula de treball del curs i a les consultes al tutor/a. Per reincorporar-se al curs, després d'aquesta baixa, s'haurà de tornar a matricular, cosa que significa pagar un nou període mínim de 60 dies.

Qualsevol ingrés o transferència per a la recàrrega de matrícula haurà de ser comunicat a l'administradora de l'Aula (amb l'entrega d'una còpia de l'ingrés o transferència), amb anterioritat a la finalització del termini, perquè aquesta ho pugui anotar en el sistema de gestió. En cas contrari, la recàrrega de matrícula no tindrà validesa.

Quan el tutor/a hagi determinat que l'alumne/a ha finalitzat el curs, aquest/a tindrà dret a dues convocatòries d'examen sense que hagi d'estar donat/ada d'alta en el moment de l'examen.