Buscar
     
 

Observatori ocupacional


Objectiu

  • Obtenció de les dades per a conèixer les necessitats i evolució del mercat laboral.
  • Conèixer les tendències del mercat de treball municipal, ocupacions, col·lectius d’interès per anticipar-nos als requeriments i reptes del mercat de treball.

Actuacions
  • Estudi de necessitats formatives amb base de les polítiques actives d’ocupació i formació.
  • Estudi de les ocupacions que generen ocupació.
  • Estudi dels col·lectius preferents per a la programació de les accions formatives, programes de formació i ocupació i programes d’ocupació. 


 

Tornar