Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Col·laboracions socialsCONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS DESOCUPATS PER TAL DE DUR A TERME ACCIONS DE RECUPERACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS MITJANÇANT LA FÒRMULA DE TREBALLS TEMPORALS DE COL.LABORACIÓ SOCIAL ,

En el Reial Decret 1445/82, modificat pel Reial Decret 3887/1982, es regulen diverses mesures de foment de l’ocupació, entre elles els treballs temporals de col•laboració social, en què les Administracions Públiques podran utilitzar treballadors perceptors de les prestacions per desocupació sense pèrdua per aquests de les quantitats que en tal concepte vagin rebent, per treballs de col·laboració temporal que compleixin els següents requisits:

  • Que siguin d’utilitat social i redundin en benefici de la comunitat
  • Que tenguin una duració màxima de cinc mesos
  • Que es realitzi en l’àmbit de l’Oficina d’Ocupació en la qual el treballador estigui registrat
  • Que coincideixi amb les aptituds físiques i professionals del treballador/a desocupat.
Les Administracions Públiques que contracten aquests/es treballadors/es completen les prestacions per desocupació o el subsidi fins l’import total de la base reguladora per al càlcul de la prestació contributiva que estiguint percebent o que hagués esgotat abans de percebre el subsidi. En tot cas, es garanteix el 100 per 100 del salari mínim interprofessional vigent en cada moment. L’AJUNTAMENT DE MAÓ IMPULSA A TRAVÉS DE LES COL.LABORACIONS SOCIALS:

PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE CAMINS RURALS

L’Ajuntament de Maó ha finalitzat la 1ª fase del projecte Camis Rurals: Recuperació i millora d’una zona degradada d’utilitat social (del 24.02.2014 al 25.04.2014), mitjançant la contractació d’un oficial i 3 peons.


PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE VIES DE TITULARITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Maó inicia el projecte el dia 05.05.2014 , amb la contractació de 4 treballadors.
 


PROJECTE DE RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA SA SÍNIA COSTABELLA. FASES IV I V
 


Fase IV per a la rehabilitació de la parcel·la de la Sínia de Costabella de la “zona skate”, mitjançant 8 treballadors adscrits com a treballadors temporals de col•laboració social, amb una duració de dos mesos (del dia 17 de febrer al 18 d’abril de 2014).

Fase V per a la rehabilitació de la parcel·la de la Sínia de Costabella de la “zona skate”, mitjançant 6 treballadors adscrits com a treballadors temporals de col•laboració social, amb una duració de dos mesos (del dia 5 de maig al 3 de juliol de 2014).