Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Comissions informatives

Les comissions informatives són, com el seu nom indica, òrgans municipals formats per regidors i regidores dels diferents grups polítics, en proporció a la seva representació en el Ple municipal, que tenen la missió d’informar, estudiar, debatre i dictaminar assumptes municipals. El dictamen efectuat per la comissió informativa és el punt de partida en tots els temes que ha de tractar el Ple municipal.

Per a casos o períodes puntuals, es poden crear comissions informatives especials.

Actualment, hi ha 5 comissions informatives:

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS , HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

PRESIDENT:
 •  SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
 • SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
 • SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
 • SRA MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS ( PSOE)
 • SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS ( ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS ( ARA MAÓ)
 • SRA. CONXA JUANOLA PONS ( ARA MAÓ)
 • SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO ( Cs)

SUPLENTS:
 • SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ ( PSOE)
 • SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL ( PSOE)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I CIUTAT

PRESIDENT:
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

VOCALS:
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
 • SRA. SONIA HUGUET GELABERT(PP)
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT ( PSOE)
 • SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
 • SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS ( ARA MAÓ)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN ( ARA MAÓ)
 • SRA. CONXA JUANOLA PONS ( ARA MAÓ)
 • SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO ( Cs)

SUPLENTS:
 • SRA ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
 • SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS ( PSOE)
 • SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
 • SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ ( PSOE)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS.

PRESIDENT:
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
 • SRA. MARGARITA PONS SINTES ( PP)
 • SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ ( PSOE)
 • SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL ( PSOE)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
 • SRA. CONXA JUANOLA PONS ( ARA MAÓ)
 • SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)

SUPLENTS:
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
 • SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS (PSOE)
 • SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT, RECURSOS I SOSTENIBILITAT

PRESIDENT:
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

VOCALS:
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
 • SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
 • SR. LLORENÇ COLL PONS (PP)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
 • SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS ( PSOE)
 • SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL (PSOE)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
 • SRA. CONXA JUANOLA PONS ( ARA MAÓ)
 • SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)

SUPLENTS:
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
 • SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
 • SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

PRESIDENT:
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SR. BASILI FERRER FLORIT (PP)
 • SRA. MARÍA JOSÉ CAMPS ORFILA (PSOE)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS ( PSOE)
 • SRA. CARME SEGUÍ PUNTAS ( PSOE)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
 • SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
 • SR. RICARDO ARTURO TERRÉ ALONSO (Cs)

SUPLENTS:
 • SR.LLORENÇ COLL PONS (PP)
 • SRA. MARGARITA PONS SINTES (PP)
 • SRA. SONIA HUGUET GELABERT (PP)
 • SR. ENRIC MAS MARTÍNEZ (PSOE)
 • SR. JOSÉ MANUEL GARCÍA PASCUAL ( PSOE)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT ( PSOE)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN ( ARA MAÓ)