Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de decret d'Alcaldia de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2018  
4.Declaració d'especial interès d'obra al carrer Borja Moll, 28, i bonificació ICIO a l'Institut Balear de l'Habitatge (Exp. E01452019000131) 
5.Declaració d'especial interès d'obra al carrer Borja Moll, parcel·la 11, illa 1-2, i bonificació ICIO a l'Institut Balear de l'Habitatge (Exp. E01452019000132) 
6.Declaració d'especial interès d'obra al camí de Trepucó, polígon 22, parcel·la 30, i bonificació ICIO a ASINPROS (Exp. E01452019000110) 
7.Declaració d'especial interès d'activitat realitzada per l'Institut Balear de l'Habitatge i bonificació de la quota d'IBI 2019 (Exp. E01452019000034) 
8.Adhesió a la Central de Contractació de la FEMP (Exp. E06442019000020) 
9.Revisió de preus de la concessió administrativa per a la gestió dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó (Exp. E000852019000001) 
10.Modificació de l'Ordenança reguladora de la venda ambulant a Maó. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva (Exp. E06462018000010) 
11.Precs i preguntes