Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

ACLARIMENTS RESPECTE A LA TALA DELS PINS DEL POLIESPORTIU

Com a alcaldessa de Maó, vull fer un aclariment i un repàs a la cronologia dels fets ocorreguts respecte a la tala dels pins de la zona esportiva annexa al Poliesportiu, atenent que ha estat un tema que toca, com és ben normal, la sensibilitat de la gent. I la qüestió és que la decisió presa comporta una gran dificultat, alhora que és també dolorosa. No és fàcil respondre a un tema sensible quan la mesura més responsable sembla tan dràstica. En tot cas, l'Ajuntament, en aquest cas, havia d'actuar sabent la seva responsabilitat, i sobretot tenint coneixement de la situació i el risc que comportava.

La qüestió és que quan l’actual equip de govern arriba a l'Ajuntament, es troba el pinar del Poliesportiu clausurat per seguretat, hi havia massa risc per l'estat dels pins i de les arrels. Els anteriors responsables van ser els que ho van ordenar, coneixedors de la problemàtica. D'alternativa o solució, en tot cas, no n'hi havia cap, i açò és important remarcar-ho. Dins la primera setmana de la nova responsabilitat de govern a Maó (a finals de juny), el primer que es fa és demanar un informe a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, que arriba dia 26 de novembre. Aconsella la tala, després d'una anàlisi dels pins, en edat madura i ja en decadència i amb una mala qualitat del sòl.

Abans de l'informe de Medi Ambient, els tècnics també aconsellen fer la tala d'arbres de la zona del poliesportiu. En l'informe de 30 de juny, la cap de brigada de l'Ajuntament informa en el mateix sentit. També es demana a un tècnic extern, Pere Fraga, autor de l'estudi que s'està fent sobre l'arbrat de Maó. Aquest mateix, el mes de juny de 2015 ja aconsella la tala total dels arbres durant la tardor. I en deixa constància en l'informe de 23 de novembre. El temporal del mes de novembre acaba de fer actuar i prendre la decisió definitiva, després de 5 mesos de valoracions.

Per al projecte de nova sembra s'ha seguit el criteri del mateix Pere Fraga, que utilitza els mateixos criteris que desenvolupa a l'estudi mencionat: la intenció és sembrar tota una sèrie d'espècies (8), més adaptades al terreny i amb un creixement més segur, la combinació de les quals ofereixi una bona combinació de creixement més lent i més ràpid, la resistència al vent, les redosses, les ombres... S'ha començat a posar en pràctica. Es plantaran 27 unitats, amb espècies com moreres, roures, plataners d'ombra, arbre de Judes o alzines. La diversitat implica menys risc de patologies que ho afectin tot, més interès estètic i de gaudi. I tot, segons les característiques de la zona i segons el vent, el sòl i la bona distribució. I aquest és el camí que s'ha començat a seguir i a posar en pràctica.

El PP s'ha interessat i ha demanat sobre l'actuació en aquesta zona, i l'ha criticada molt públicament, cosa respectable. Tanmateix, no hi ha hagut cap mena d'autocrítica i sí molt d'atac a suposades formes de fer. Cal recordar que quan s'arriba no hi ha cap informe o recomanació al respecte, i la situació del pinar està molt degradada. Una problemàtica espolsada. Han volgut esmolar el tema on no hi havia més que aquests elements.

Conxa Juanola, alcaldessa de Maó