Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Sobre el Conservatori

Aquests dies ha estat en el debat públic la situació del Conservatori i la seva futura ubicació. És un tema que fa anys que dura i que, per tant, necessita ser abordat. L'objectiu d'aquest Ajuntament és trobar la millor solució per a tothom, fent realitat les inversions que necessitam i fent-ho entre tots els agents.

On som?
Així, des de principi de mandat hem treballat amb temes que consideràvem importants per Maó, entre ells el de reivindicar una seu digna, segura i accessible per al Conservatori. Després d'anys de justes reivindicacions, vam recuperar el debat i vam oferir la Sala Augusta perquè consideràvem i consideram que és una bona proposta pels següents motius: és un espai públic; pot acollir les necessitats del Conservatori, que ens va fer arribar la comunitat educativa a partir d'un informe presentat; és al centre de la ciutat i a prop de bosses d'aparcaments; és accessible per als infants que van a peu; és a prop de l'estació d'autobusos; és a prop de dues grans instal·lacions culturals que poden acompanyar les necessitats puntuals que pugui tenir el Conservatori. Ens permet abordar una necessitat d'àmbit insular que té aquesta illa i recuperar un edifici en desús que malmet l'entorn, la qual cosa respon al model de ciutat que aquest equip de govern vol per Maó.

Què hem fet?
Per mirar de consensuar al màxim les demandes i facilitar així la feina a la Conselleria –administració, recordem-ho, competent-, feim durant els primers mesos una feina de participació amb els principals actors implicats en aquesta reivindicació: el claustre de professors del Conservatori; el Consell Escolar, Consell Insular de Menorca, Govern balear, i la comissió específica creada per a l'ocasió, dins el Consell Escolar, que va presentar un estudi sobre l'ocupació d'aules del Conservatori segons l'augment de matrícula. Aquesta feina de consens va dur que el passat 4 de desembre de 2015 la direcció del Conservatori va registrar a la Conselleria i a l'Ajuntament un informe per part de totes les parts implicades, en què ens informaven de la decisió presa d'ubicar el Conservatori a la Sala Augusta sempre i quan donés resposta a les necessitats presentades i que la decisió pugui resoldre aquesta mancança amb un temps breu possible. En aquest sentit, i fent un incís, vull agrair la implicació de tota la comunitat educativa en la reivindicació, ja que es tracta d'una millora per al Conservatori i, en definitiva, per a aquesta ciutat.

I ara?
Amb tot, mantenim la voluntat de seguir-ne parlant. En les darreres setmanes, han aparegut aportacions i propostes alternatives a la Sala Augusta per part dels representants de l'APIMA, la qual cosa representa un canvi de rumb que no quedava reflectit a l'informe inicial. La nostra voluntat és l'assoliment del consens per ubicar el Conservatori. L'Ajuntament estudiarà les diferents propostes que ens va fer arribar l'associació de pares i mares per veure les opcions reals que tenim al municipi de Maó i que poguessin ser una alternativa realista i tècnicament viable.

Mentrestant, el Govern Balear redactarà el projecte de la Sala Augusta per tenir més informació sobre les possibilitats d'aquest edifici. Cal recordar que es planteja l'aprofitament del pati, prèvia consolidació, per augmentar l'edificabilitat i poder cobrir les necessitats presentades pel Conservatori. Una vegada tinguem analitzades totes les propostes serà el moment de prendre una decisió final al respecte.

M'agradaria afegir que pensam que és important i un deure per a les persones que ens toca gestionar ara incorporar en el debat criteris d'austeritat i eficiència, d'acord amb la situació social i econòmica que hem viscut i vivim encara. Planificar infraestructures amb criteris poc eficients i sense tenir en compte les conseqüències que pot dur per a la societat és, des del nostre punt de vista, un error, i en tenim prou exemples com per no haver-los de mencionar.

En darrera instància, també vull agrair l'acord de Ple, amb tot el consistori de forma unànime, ja que per a Maó és de gran importància, i poder unir esforços de tots els partits polítics en temes com aquest, cosa necessària per donar continuïtat i coherència a la reivindicació per Maó, objectiu comú.

Laia Obrador
Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Maó

Article publicat al Menorca.info