Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
Maó i la transició energèticaMaó, 7 de març de 2018

Maó i la transició energètica

És conegut per tothom l’impacte per a la salut de les persones i per al medi ambient que representa l’emissió de gasos contaminants de la central elèctrica del port de Maó.

A finals del mes passat, la batlessa Conxa Juanola, juntament amb altres autoritats menorquines, visitava les instal·lacions d’Endesa a Eivissa, on es va instal·lar un sistema de reducció de gasos basat en la utilització d’aigua, amb l'objectiu d'adaptar-se a la Directiva Europea d'Emissions Industrials. Aquesta és la tècnica prevista a Maó per adaptar-se a la normativa i que les turbines puguin seguir funcionant a partir del 2020. En el nostre cas, l’aigua necessària provindria de la depuradora Maó-es Castell –del sobrant que ara s’aboca a la mar. De la manera indicada, aprofitaríem aquest recurs de forma molt més sostenible.

Cal insistir que, tot i ser Reserva de Biosfera, la generació d’energies renovables a la nostra illa no arriba a l’1% de la demanda d’energia total. És a dir, importam el 99% de l’energia que feim servir a l’illa, amb una despesa anual que se situa al voltant dels 273 milions d’euros . Aquesta despesa destinada a importar energia, que podria ser perfectament generada amb recursos renovables disponibles al nostre territori , implica una descapitalització creixent de la nostra economia, a la qual cal posar fre.

En el cas concret de l’Ajuntament de Maó, la factura energètica implica una despesa anual que gira al voltant d’1 milió d’euros. Motiu més que suficient per plantejar l’adopció de mesures d’eficiència energètica, reducció de consums i millores en la contractació dels subministraments energètics.

Així, idò, els maonesos i, per extensió, els menorquins tenim diferents motius per considerar prioritària la transició energètica:


  • Evitar la descapitalització econòmica derivada d’importar energia que pot ser generada amb recursos propis.

  • Contribuir de forma significativa a una millora del medi ambient, tot reduint les emissions de gasos contaminants i de gasos d’efecte hivernacle, per frenar o mitigar els efectes del canvi climàtic.

  • I, derivada de l’anterior, aconseguir una millora significativa de la salut de les persones, evitant les causes que generen moltes de les malalties que tenen el seu origen en causes ambientals.


Així, volem insistir en la necessitat de caminar cap a un nou model energètic. I només serà possible fer-ho amb la implicació de les administracions i de tota la societat. L’equip de govern municipal hi creu fermament. Quan l’Ajuntament ha pogut desenvolupar polítiques encaminades a aquest model, no ha dubtat ni un moment; aquests en són els exemples:

  • Instal·lació de plaques solars al Poliesportiu i a la Residència Geriàtrica. Es generarà una part important de l’energia elèctrica que ara prové de la xarxa: d’aquesta forma, es reduirà de forma significativa la factura elèctrica d’aquestes instal·lacions.

  • Instal·lació de plaques a tots els edificis de titularitat municipal que disposin de cobertes adequades per a la seva ubicació, com escoletes, escoles d’educació infantil i primària, i edificis administratius. En aquests moments, s’han redactat els projectes de quatre escoletes (Passerells, Cap de Creus, Fort de l’Eau i Sant Climent) i s’estan planificant els de les escoles d’infantil i primària.

  • Instal·lació de punt de càrrega per a cotxes elèctrics. Fins avui, ja s’han instal·lat punts de càrrega a 4 indrets de la ciutat (Sínia Costabella, passeig Marítim, carrer Sàhara, Poliesportiu Municipal) i se’n continuaran instal·lant més, segons el que preveu el Pla de mobilitat elèctrica del municipi. Aquesta mesura es complementa amb una bonificació de l’impost de circulació per als vehicles de tracció elèctrica.

  • Implantació del Projecte EcoooLocal, una metodologia de control de la despesa energètica municipal enfocada a la millora de l’eficiència energètica i la reducció del consum, amb l’objecte de generar estalvis que es puguin reinvertir en millores als edificis, instal·lacions i serveis de l’Ajuntament.

  • També s’està fent feina per contractar tots els subministraments elèctrics municipals amb energia d’origen renovable certificada, mitjançant un concurs públic. L’objectiu final d’aquesta mesura és el de donar a entendre al mercat –i, per extensió, a tota la societat– que la demanda d’energia provinent de fons renovables és una realitat i, en conseqüència, cal estimular la inversió en aquestes tecnologies.


La no dependència dels combustibles fòssils, ja sigui gas o petroli, és una necessitat i una prioritat per a nosaltres. És el nostre horitzó. Les declaracions institucionals (com el convenciment que ens va dur a declarar, en el Ple, que l’Ajuntament de Maó es mostrava contrari a les prospeccions petrolíferes) han d’anar acompanyades de mesures. I en volem fer molta consciència.

Rafael Muñoz Campos
Tinent d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, i de Cooperació Internacional