Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Servei

Contractació de serveis per a la redacció del projecte d'obres per a la instal·lació d'un col·lector general d'aigües residuals a la zona sud de Maó, i abastament d'aigua depurada per a usos urbans

Núm. Exp: CM3111CS0001

Data aprovació: 24-05-2011

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 169.491,53 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-06-2011

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 16-08-2011

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS, SA

Import: 115.250,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 25-08-2011