Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Obra

Contractació de les obres del projecte de reforma i ampliació de l'IES Pasqual Calbó, 1a fase

Núm. Exp: CM3111CO0019

Data aprovació: 03-04-2012

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 2.168.628,30 €

Data límit de presentació d'ofertes: 30-04-2012

Obertura pliques: La Mesa de Contractació procedirà a l'obertura dels sobres núm. 2, 3 i 4 en acte públic

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 14-08-2012

Òrgan aprovació: DECRET D'ALCALDIA

Empresa: UTE DRAGADOS, SA - JUAN MORA, SA

Import: 1.641.217,90 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 06-09-2012