Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Privat

Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Maó

Núm. Exp: SG3213CN0001

Data aprovació: 04-03-2013

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 42.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 12-03-2013

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 25-03-2013

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA

Import: 37.683,25 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 25-03-2013