Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
 

Servei

Contractació del servei per a la retirada, descontaminació, desballestament i tractament residual de vehicles i altres residus sòlids de naturalesa metàl·lica

Núm. Exp: SG5012X40008

Data aprovació: 06-05-2013

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): ,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 22-05-2013

Obertura pliques: 

Observacions: (Import licitació) aquest servei no comptarà amb cap tipus de remuneració per part de l'Ajuntament. D'altra banda, i atès l'establert al plec de prescripcions tècniques, els candidats oferiran un preu per la retirada de dos tipus de vehicles, que abonaran a l'Ajuntament.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  02-09-2013 13:23:03  

Data acord adjudicació: 10-06-2013

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: ALARCÓN CUADROS, SL

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 11-07-2013