Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Subministrament

Contractació del subministrament de vestuari i calçat per a la Policia Local per lots

Núm. Exp: SG5013X40001

Data aprovació: 29-04-2013

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 27.834,71 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-05-2013

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 19-06-2013

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: (VEURE OBSERVACIONS)

Import: 23.320,53 €

Observacions: - LOT NÚM. 1 SR. JOSÉ MARTÍN PEÑARANDA (37310475J) - LOTS NÚM. 2 I 5 PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA (A58265364) - LOTS NÚM. 3, 4, 6 I 7 INSIGNA UNIFORMES, SL (B97611164)
       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 18-07-2013Observacions: - LOT NÚM. 1 SR. JOSÉ MARTÍN PEÑARANDA (37310475J) - LOTS NÚM. 2 I 5 PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SA (A58265364) - LOTS NÚM. 3, 4, 6 I 7 INSIGNA UNIFORMES, SL (B97611164)