Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Mixte servei i subministrament

Contractació mixta, de servei i subministrament, per al manteniment de les instal·lacions contra incendis i dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis municipals de Maó (modificació plec clàusules administratives particulars i nou termini presentació proposicions, segons acord de Junta de Govern Local de data 22.07.2014. Publicat al BOIB el 26.07.14)

Núm. Exp: CM3113CS0013

Data aprovació: 30-06-2014

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 72.140,34 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-07-2014

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Observacions: Les empreses que ho desitgin, i ho sol·licitin, podran realitzar una visita a les instal·lacions incloses en aquest contracte abans de la presentació de la seva oferta.

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 10-11-2014

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIGILANCIA INDUSTRIAL Y PRIVADA, SA (SEVIP, SA)

Import: 72.140,34 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 21-11-2014