Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Altres

Concessió d’ús privatiu del bé de domini públic de part de zones verdes públiques a l’interior de la Illeta Illes Galàpagos, Jardins de Malbuger

Núm. Exp: CM2113SV0038

Data aprovació: 28-07-2014

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 09-09-2014

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 03-11-2014

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: ASOCIACION PROPIETARIOS ILLES GALÀPAGOS

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 07-11-2014