Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
 

Subministrament

Contractació de l’arrendament sense opció de compra (sistema renting), gestió i serveis, així com el manteniment de tretze fotocopiadores multifunció (7 grans i 6 de sobretaula)

Núm. Exp: SG3314X80001

Data aprovació: 20-08-2014

Òrgan aprovació: DECRET D'ALCALDIA

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 79.338,84 €

Data límit de presentació d'ofertes: 15-09-2014

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 20-10-2014

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: INVERSIONS EN NOVES TECNOLOGIES IBUSINESS, SL

Import: 79.338,84 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 28-10-2014Observacions: El importe total máximo de adjudicación del contrato es de 96.000 € (IVA incluido), desglosado de la siguiente manera: - Alquiler mensual para las 13 fotocopiadoras multifunción 1.104,13 €/mes (IVA incluido) - Mantenimiento: precio por copia en blanco y negro (fotocopiadoras multifunción grandes) 0,00605 €/copia (IVA incluido) precio por copia en blanco y negro (fotocopiadoras multifunción de sobremesa) 0,00605 €/copia (IVA incluido) precio por copia en color (fotocopiadoras multifunción grandes y de sobremesa) 0,0484 €/copia (IVA incluido)