Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
 

Altres

Concessió d'ús privatiu de domini públic local, per a la instal·lació i explotació d'un quiosc ubicat a S'hort Nou

Núm. Exp: SG8016PE0001

Data aprovació: 08-02-2016

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 09-03-2016

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Observacions: S'estableix un cànon mínim de 2.000 euros anuals (el cànon es podrà millorar pels licitadors a l'alça i es valorarà d'acord amb la clàusula núm. 14 del plec de condicions)

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 02-05-2016

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: FERRAN SÁNCHEZ TODO

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 24-05-2016