Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Obra

Contractació de les obres, segons projecte, de recuperació de pluvials i sistema de reg tradicional del parc des Freginal, de Maó

Núm. Exp: E00022018000001

Data aprovació: 26-02-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 113.285,06 €

Data límit de presentació d'ofertes: 03-04-2018

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Observacions: Número participants (5): ANTONIO GOMILA, SA; ANTONIO Y DIEGO, SA; M. POLO, SL; RIEGOS MURCIA, SL; CONSTRUCCIONES OLIVES, SL

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  27-06-2018 14:28:07  

Data acord adjudicació: 04-06-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: RIEGOS MURCIA, SL

Import: 92.500,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 27-06-2018

Data acord: 21-06-2018