Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Obra

Contractació de les obres, segons separata, del projecte d’execució de les obres d’urbanització del polígon III del Pla parcial d’ordenació del passeig de Circumval·lació, del terme municipal de Maó

Núm. Exp: E00022018000006

Data aprovació: 05-03-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 824.793,39 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-04-2018

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Observacions: Número participants (6): M. POLO, SL; CONSTRUCCIONES OLIVES, SL; JUAN MORA, SA; ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA; ANTONIO GOMILA, SA; ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  15-06-2018 13:25:40  

Data acord adjudicació: 21-05-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: JUAN MORA, SA

Import: 593.026,45 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 15-06-2018

Data acord: 05-06-2018