Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
 

Obra

Contractació de les obres, segons projecte d’execució, per a la dotació de sanejament a Cala Llonga (actuacions en sòl urbà, fase 1), del terme municipal de Maó

Núm. Exp: E00022018000005

Data aprovació: 08-03-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 1.358.289,26 €

Data límit de presentació d'ofertes: 28-03-2018

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Observacions: Número participants (6): UTE ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA-TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ, SL; AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU; ANTONIO GOMILA, SA; ANTONIO Y DIEGO, SA; UTE COPCISA, SA-CONSTRUCCIONES OLIVES, SL-M. POLO, SL-JUAN MORA, SA, ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  15-06-2018 12:05:09  

Data acord adjudicació: 21-05-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU

Import: 832.491,43 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 15-06-2018

Data acord: 04-06-2018