Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
 

Altres

Autorització d'ús comú de la via pública (llicència) per a l'explotació d'un vehicle per a recorreguts turístics a Maó

Núm. Exp: E06452018000113

Data aprovació: 15-10-2018

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 07-12-2018

Obertura pliques: Es determinarà per la Mesa de Contractació i es convocarà els candidats per fax o correu electrònic

Observacions: S'estableix un cànon mínim anual de 6.000 euros i deu dies gratuïts de lliure disposició per part de l’Ajuntament, per cada una de les temporades. Tant el cànon com els dies de servei gratuït podran ser millorats pels licitadors a l'alça i es valorarà d’acord amb la clàusula 11 del plec.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 25-03-2019

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: CITY TRENES MENORCA, SL

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 29-03-2019