Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
 

Privat

Contractació de l'arrendament amb opció de compra d'un local per acollir les dependències de l’Arxiu municipal

Núm. Exp: E05912018000013

Data aprovació: 06-05-2019

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 144.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 05-07-2019

Obertura pliques: La Mesa de Contractació procedirà a l'obertura del sobre B en acte públic, es convocarà els candidats/ates per fax o correu electrònic.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació:

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa:

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 18-10-2019

Data acord:Observacions: En data 07.10.19 la Junta de Govern Local acorda declarar deserta la licitació