Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
 

Privat

Contractació de l'arrendament d'uns terrenys situats a la parcel·la anomenada Sínia des Cuc, parcel·la cadastral 8460907FE0186S0001FD, destinats a aparcament públic

Núm. Exp: E00722019000001

Data aprovació: 04-11-2019

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Observacions: Número participants (1)

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Maó - Unitat de Contractació
Pl. Constitució, 1
07701-Maó (Menorca)
Tlf: 971-369800 - Ext. 209 o 262
Fax: 971-350648


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 25-11-2019

Òrgan aprovació: JUNTA DE GOVERN LOCAL

Empresa: (OBSERVACIONS)

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 05-12-2019Observacions: Adjudicataris: SRA. MARIA LUISA REYNÉS SINTES (41485784V) SR. RAMÓN REYNÉS SINTES (41487597J)