Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGT


Objecte del Tràmit: Sol·licitar la devolució de la part proporcional d’un rebut pagat en concepte d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, per baixa definitiva del vehicle davant la Direcció General de Trànsit.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l’Ajuntament de Maó.
Qui ho pot demanar: La persona titular d’un vehicle del qual hagi pagat el rebut sencer en concepte d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i que hagi causat baixa definitiva davant la Direcció General de Trànsit.
Requisits a complir: - Tenir el rebut pagat
- Haver tramitat la baixa definitiva davant la DGTDocumentació a presentar: - Instància de sol·licitud
- Núm. de compte bancari per poder ingressar l’import corresponent a la part proporcional que sol·licita

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó, Pl. Constitució 1.
Per telèfon (només informació): informació: 971369800, Oficina d’Atenció Ciutadana
Per correu: informació: Ajuntament de Maó (Oficina d’Atenció Ciutadana), Pl. Constitució 1, 07701 Maó
Per FAX (només informació): informació: 971350648
Correu electrònic: informació: oac@ajmao.org
Altres:
Plana web: informació: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: La devolució de la part proporcional d’un rebut pagat d’IVTM d’un vehicle que ha causat baixa definitiva.
Terminis de ciutadà: Durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Article 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, del procediment per a la devolució d’ingressos indeguts derivats de l’acompliment de les obligacions tributàries
- Article 96.3) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Sentit del Silenci Administratiu: Segons Art. 104.4.a), “els obligats tributaris podran entendre desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del procediment”
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia