Buscar
     
 

Gestions i serveis

Inscripció padró d'habitants
Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d’alta en el PMH totes les persones que així ho sol·licitin
Àmbit de responsabilitat: Oficina d’Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Totes aquelles persones que fixin el seu domicili de residència al terme municipal.
Pot demanar-ho presencialment l’interessat o mitjançant la designació d’una persona autoritzada.

Requisits a complir: Tenir un domicili en propietat, llogat o comptar amb una declaració de residència
autoritzada per la persona propietària o llogatera.

Documentació a presentar: Documentació necessària
-DNI, targeta de residència o passaport
-Els menors: llibre de família i custòdia (si escau)
-Escriptura de propietat o contracte d’arrendament de l’habitatge
En cas que no sigueu la persona titular de l’habitatge (o si us heu d’empadronar en un habitatge on viuen altres persones)
-Autorització signada
-Declaració de residència
-DNI, targeta de residència o passaport de la persona titular de l’habitatge
En cas de tramitar-ho terceres persones
-Autorització signada
-Declaració de residència
-DNI, targeta de residència o passaport de la persona interessada i de la persona autoritzada per fer la tramitació

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A la Oficina d'Atenció Ciutadana
Per telèfon (només informació): 971 369800 ext 288 o 289
Per correu: Plaça Constitució, 1
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajmao.org
Altres: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà: -Emplenar el model de full d’empadronament i la sol·licitud d’alta
-Tots els majors d’edat han de signar l’esmentat full d’empadronament i la sol·licitud d’alta
-Si cal, s’ha d’emplenar la declaració de residència, signar-la i aportar la documentació que aquesta indica
-Si la persona sol·licitant no pot presentar personalment la documentació, ha d’emplenar i signar la corresponent autorització i aporta la documentació que aquesta indica

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: A tenir en compte
-En el cas dels nadons és necessari el llibre de família o el certificat de naixement
-En cas de separació legal és necessari el document de guarda i custòdia del menor
-Per al menor d’edat que només s’empadroni amb un dels dos progenitors, necessitareu l’autorització signada i el DNI de l’altre progenitor (el pare o la mare) i l’original del llibre de família

 


Documents Relacionats:
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar