Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament de Maó
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants de Maó i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d’alta en el Padró Municipal d’habitants de Maó.
Disposar d’un codi PIN d’accés a la carpeta ciutadana. Es pot sol·licitar on-line a la pàgina www.carpetaciutadana.org o bé, presencialment en el Consell Insular de Menorca.
També si disposa d’un certificat electrònic, emès pels organismes admesos conforme a l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig

Documentació a presentar: Còpia DNI o NIF del titular del vehicle i còpia fitxa tècnica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó, Pl. Constitució 1
Per telèfon (només informació): 971369800 (Of.Atenció Ciutadana)
Per correu: Pl. Constitució 1, 07701 Maó(informació)
Per FAX (només informació): 971350648
Correu electrònic: informació: www.oac.org
Altres:
Plana web: www.ajmao.org, www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Les aprovades per l'Ordenança Fiscal núm 2
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3 de l’Ordenança fiscal municipal, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: IMPORTANT:
Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s’ha d’entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dos.

En el moment de realitzar el tràmit on line, és convenient tenir a mà la fitxa tècnica on s’indiquen les característiques del vehicle. Aquest document el facilita l’empresa venedora del vehicle.

  
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia