Buscar
     
 
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Imatge
10/01/2017
La regidora d’Educació, Laia Obrador, ha explicat que “estem recuperant les xifres de fa set anys gràcies a les beques d’escolarització, que han permès que moltes famílies que per qüestions econòmiques no podien escolaritzar els seus fills, finalment hagin optat per fer-ho”.
 

L’AJUNTAMENT OBRE DUES NOVES AULES DE NADONS

La regidora d’Educació, Laia Obrador, ha explicat que “estem recuperant les xifres de fa set anys gràcies a les beques d’escolarització, que han permès que moltes famílies que per qüestions econòmiques no podien escolaritzar els seus fills, finalment hagin optat per fer-ho”.

Maó, 10 de gener de 2017

Des d’aquest mes de gener, les escoletes de Maó compten amb dues noves aules per a nadons, una a l’escola Es Busquerets i l’altra a l’escola Cap de Creus. L’obertura de les aules respon a la voluntat d’atendre la demanda de les famílies que estaven en llista d’espera, així com les noves sol·licituds d’escolarització.

Amb aquestes dues noves aules, Maó compta amb un total de sis aules de nadons, que acullen el 16,37% del total d’infants nascuts a Maó el 2016.

En total, l’Ajuntament de Maó compta amb 23 aules en funcionament, de les 28 autoritzades, que s’organitzen de la manera següent:

- 6 aules de nadons
- 9 aules d’1 a 2 anys
- 8 aules de 2 a 3 anys

A més, a aquestes 23 aules, s’han de sumar les cinc aules de l’escola Magdalena Humbert, gestionada per la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears, i les dues aules de La Salle. En total, les escoles infantils de la ciutat compten amb 30 aules en funcionament.

Pel que al percentatge d’escolarització de 0 a 3 anys a Maó, les xifres són les següents:

- Nadons: 16,37% d’infants escolaritzats
- 1-2 anys: 53,55% d’infants escolaritzats
- 2-3 anys: 75,39% d’infants escolaritzats

Escolarització de 0 a 3 anys, prioritat de l’actual equip de govern

La regidora d’Educació, Laia Obrador, ha explicat que l’Ajuntament “continua fent feina pel que fa a una de les prioritats d’aquest equip de govern, com és l’atenció a la primera infància”.

Obrador ha subratllat que “aquest curs escolar ha augmentat el percentatge d’infants escolaritzats, sobretot a dos anys, el nostre principal objectiu, i estem recuperant les xifres de fa set anys gràcies a les beques d’escolarització, que han permès que moltes famílies que per qüestions econòmiques no podien escolaritzar els seus fills, finalment hagin optat per fer-ho”.

La regidora ha afegit que “el suport a la primera infància, és una inversió de futur, i l’escolarització primerenca és clau per garantir la conciliació familiar i laboral, tan important en l’època en què vivim”.

Beneficis de l’escolarització en la primera infància

Els beneficis de l’escolarització en la primera infància són molts, i afecten aspectes tan diversos com la conciliació de la vida laboral i familiar, el desenvolupament psicoafectiu dels infants o l’equitat en les oportunitats educatives futures.

Les oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional dels infants estan estretament lligades a l’estimulació educativa primerenca, i aquí és on juga un paper important la socialització i l’escolarització.


Imatge 

Tornar