Buscar
     
 
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Imatge
02/02/2017
La temàtica dels relats ha d’estar relacionada amb els micromasclismes, entesos com aquells comportaments quotidians que passen desapercebuts, però que contribueixen a perpetuar les actituds masclistes.

Hi pot participar qualsevol persona, nascuda, estudiant o resident a Menorca, i el guanyador de cada categoria rebrà una tauleta tàctil.
 

L’AJUNTAMENT CONVOCA EL III CONCURS DE MICRORELATS DEL DIA DE LA DONA

La temàtica dels relats ha d’estar relacionada amb els micromasclismes, entesos com aquells comportaments quotidians que passen desapercebuts, però que contribueixen a perpetuar les actituds masclistes.

Hi pot participar qualsevol persona, nascuda, estudiant o resident a Menorca, i el guanyador de cada categoria rebrà una tauleta tàctil.

Maó, 2 de febrer de 2017

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Maó convoca el III Concurs de Microrelats del Dia de la Dona, amb motiu de la commemoració, el 8 de març, del Dia Internacional de la Dona 2017.

Hi pot participar qualsevol persona, nascuda, estudiant o resident a Menorca, i hi haurà dues categories: fins a 18 anys i més de 18 anys. La persona guanyadora de cada categoria rebrà una tauleta tàctil.

Els relats es podran presentar del 6 de febrer al 8 de març, fins a les 13 hores.

Temàtica dels relats

Enguany, la temàtica dels relats ha de girar entorn els micromasclismes, entesos com aquells comportaments rebutjables de control i domini de baixa intensitat, naturalitzats, legitimats i invisibilitzats, que s’executen de manera impune, conscientment o inconscientment.

Aquestes dificultats, així com les propostes de millora, poden ser temes d’inspiració per participar en aquest III Concurs de Microrelats. És per això que els microrelats han de:

- Reflectir de quina manera es pot aconseguir, a través de l'educació, que les dones prenguin consciència individual dels seus drets i capacitats, adquireixin recursos, guanyin influència i formin part de la societat com a ciutadanes de ple dret, en igualtat de condicions.

- Cal que els relats reflecteixin relacions basades en el respecte mutu, la resolució pacífica de conflictes i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

- Es valorarà que tracti el tema dels micromasclismes.

Característiques i extensió

Els microrelats poden ser escrits en català o en castellà i han de ser originals i inèdits. Per tant, no poden haver estat guardonats anteriorment.

L'extensió no pot superar, en cap cas, les 100 paraules. Cada persona concursant pot presentar al concurs dos microrelats, com a màxim, que han de reflectir els objectius del concurs. Hauran d’estar escrits amb font arial de cos 12 i un interlineat d’espai simple.

Presentació i tramesa

Les obres es podran presentar per dos procediments (però només es podrà optar per un o per un altre: no s’admetrà, per tant, la presentació per duplicat):

1. Per correu electrònic: igualtat@ajmao.org

- Títol del missatge: “Concurs de Microrelats”.
- El correu haurà d’anar acompanyat per 2 arxius adjunts: un arxiu incorporarà el microrelat o microrelats, signats només amb pseudònim; l’altre contindrà les dades personals (nom i llinatges, adreça, telèfon de contacte i NIF).
- S’hi adjuntarà fotocòpia del DNI, per acreditar naixement o residència (pot ser el document escanejat o una fotografia del revers del document, on figura adreça i lloc de naixement).

O bé:

2. Als registres municipals:

Els microrelats també es poden lliurar en persona, als Serveis Socials de l’Ajuntament de Maó (C/ Cós de Gràcia, 28.) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana Pl. Constitució), amb la següent indicació damunt el sobre: “Concurs Microrelats Igualtat”

Podeu consultar les bases completes del concurs al final d'aquesta pàginaImatge