Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Imatge
20/11/2017
En la primera fase se’n rehabilitarà la façana, la coberta i l’estructura, i en la segona s’hi duran a terme les reformes interiors que determini el pla funcional.
 

El Govern recupera l'Hospital Verge del Toro per a la població de Menorca

En la primera fase se’n rehabilitarà la façana, la coberta i l’estructura, i en la segona s’hi duran a terme les reformes interiors que determini el pla funcional

Maó, 20 de novembre de 2017

El Govern de les Illes Balears, juntament amb l'Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca, recuperen l’Hospital Verge del Toro per a la població posant en marxa la rehabilitació de l’antic hospital de referència de Menorca. El Servei de Salut ja ha iniciat un pla que s’aplicarà en dues fases: la primera consisteix en la rehabilitació de la façana, la coberta i l’estructura, i en la segona es faran les reformes interiors que determini el pla funcional que actualment està elaborant el Servei de Salut. Aquest pla de recuperació de l’Hospital Verge del Toro té un cost de 8,9 milions d’euros i es preveu que es completi en un termini de dos anys, aproximadament.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha visitat l’Hospital acompanyada per la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora; la batlessa de Maó, Conxa Juanola; el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster, el secretari general del Servei de Salut, Manuel Palomino, i el gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez. La consellera ha destacat que és un dia històric per a la ciutadania ja que “el centre hospitalari té un gran valor sentimental per a moltes persones i era molt important recuperar-lo”.

El BOIB publicarà demà la licitació del projecte i de la direcció de les obres de conservació i manteniment del centre hospitalari. Les obres que són l’objecte d’aquesta licitació, amb un pressupost d’1.712.076,57 €, consistiran en la rehabilitació de la façana, les cobertes i l’estructura de l’edifici principal. Ubicat al nucli urbà de Maó, l’Hospital Verge del Toro es va construir l’any 1951 i es va tancar el 2007, quan el centre hospitalari de referència es va traslladar a l’Hospital General Mateu Orfila, aleshores recentment construït.

L’Hospital Verge del Toro té una superfície de 9.325 m2 i està format per dues grans construccions: l’edifici principal —amb una superfície de 6.714 m2, que consta d’una planta soterrani, una planta baixa i sis altures— i el centre de salut, actualment en funcionament. El Servei de Salut ha detallat en els informes tècnics les reformes que s’hi han de fer per corregir les deficiències actuals. Es poden estructurar així:

- Façana i cobertes: demolició i reconstrucció de les façanes (4.807,50 m2), ja que s’hi ha detectat risc de despreniment i de trencaments puntuals en alguns revestiments. A més, s’han de netejar i reposar les teules rompudes o desplaçades de les cobertes inclinades i s’ha de fer una reconstrucció completa de les cobertes planes.

- Estructura de l’edifici principal: l’estat de conservació de l’estructura és bo, en termes generals. No obstant això, alguns elements estructurals necessiten millores: a la planta soterrani s’han detectat pilars amb corrosió, conseqüència de la humitat provocada per filtracions internes; també hi ha elements estructurals defectuosos (pilars, bigues mestres) a diferents parts de l’estructura (façana, sala de màquines), que estan afectades per filtracions d’aigua externes; i, en darrer terme, cal reparar la corrosió en els forjats de determinades zones, com ara la bugaderia del soterrani, on la humitat ambiental ha estat més alta per culpa del vapor desprès per la maquinària.

Una vegada subscrit el contracte, en un termini aproximat de tres mesos l’adjudicatari haurà de presentar el projecte bàsic i d’execució al Servei de Salut.

Centre de Salut Verge del Toro

El Servei de Salut, mitjançant l’Àrea de Salut de Menorca, invertirà un total de 303.791 € en millores al Centre de Salut Verge del Toro. El procediment està a l’espera de rebre la llicència d’obra de l’Ajuntament per poder iniciar la reforma. Durant el termini d’execució, que és de tres mesos, l’activitat del centre sanitari no quedarà afectada per les actuacions que s’hi han de dur a terme, que són principalment les següents:

- Eliminar la passarel·la d’obra que connectava el Centre de Salut amb l’antic Hospital.
- Adequar la planta soterrani, on s’ubica un arxiu.
- Habilitar nous vestidors per al personal a la planta soterrani.
- Habilitar una nova consulta a la planta baixa, aprofitant l’espai que ara ocupen els vestidors.
- Substituir l’ascensor de l’edifici.
- Rectificar i suavitzar el pendent de la rampa d’entrada a l’edifici.
- Reordenar l’accés per habilitar-hi un aparcament per a ambulàncies.

Imatge 

Tornar