AGENDA LOCAL 21 

És un sistema de gestió, consistent en el consens entre l’administració, ciutadania i agents locals sobre uns objectius ambientals, econòmics i socials fixats a curt, mig i llarg termini en un document, el Pla d’acció ambiental municipal. La finalitat és treballar per la sostenibilitat del municipi i la qualitat de vida dels ciutadans, qui prenen un paper actiu participant en els tallers de participació.


CONVOCATÒRIES TALLERS DE PARTICIPACIÓ

L'assistència a les reunions és lliure. Si voleu rebre les convocatòries a les següents reunions per correu electrònic podeu enviar una petició a la següent adreça electrònica : mediambient@ajmao.org