Tinents i tinentes d'Alcaldia

Els tinents i les tinentes d’Alcaldia són regidors i regidores (membres de la Junta de Govern Local) en els quals l’alcalde/essa delega certes competències. També són substituts de l’alcalde/essa en cas d’absència d’aquest/a.


1a Tinenta d’Alcaldia: Sra. Conxa Juanola Pons


2a Tinenta d’Alcaldia: Sra. Maria José Camps Orfila


3r Tinent d’Alcaldia: Sr. Carlos Montes Vivancos


4t Tinent d’Alcaldia: Sr. Antoni Carrillos Cantó


5a Tinenta d’Alcaldia: Sra. Dolores Antonio Florit


6è Tinent d’Alcaldia: Sr. José Manuel Garcia Pascual


7è Tinent d’Alcaldia: Sr. Rafael Muñoz Campos