27/12/2016
La voluntat d’aquest equip de govern és bonificar les famílies que fan un consum responsable de l’aigua i pal·liar en la mesura que pugui el cost que pot implicar la presència de nitrats en l’aigua per beure.
 

L’AJUNTAMENT TREBALLA EN LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA

Maó, 27 de desembre de 2016

La voluntat d’aquest equip de govern és bonificar les famílies que fan un consum responsable de l’aigua i pal·liar en la mesura que pugui el cost que pot implicar la presència de nitrats en l’aigua per beure.

La revisió de tarifes aprovada en el darrer Ple Municipal implica que tots els habitatges que se situen en el primer tram tindran una rebaixa del 50% respecte del que s’abonava fins ara i que la tarifa es manté per als que estan en el segon tram.

Veuran incrementada la factura aquells usuaris que se situïn en el tercer tram (10% d’increment), en el quart (20%) i en el cinquè (35%). La quota que es paga per sanejament no es modifica i tampoc la quota fixa per servei.

S´ha de recordar que les famílies nombroses tenen una bonificació que passen a pagar el 70% de la tarifa domèstica i els casos de persones derivades de serveis socials en risc d'exclusió que reben ajudes o jubilats amb una pensió per davall del salari mínim també estan bonificades i passen a pagar el 25% de la tarifa domèstica.

Per tant, aquelles famílies que consumeixin dins els trams que es considerin de consum normal, no rebran cap augment de cost en la seva factura.

Així mateix, gran part de les ajudes d’emergència atorgades per l’Ajuntament van destinades a fer front a impagaments de rebuts de l’aigua i llum de famílies en risc d’exclusió social.

En definitiva, l’objectiu d’aquesta revisió és incentivar l’estalvi en el consum de l’aigua que no és de primera necessitat, amb la idea de reduir extraccions de l’aqüífer i contribuir en la disminució de nitrats en l’aigua de boca- a major volum d’aigua, menor concentració de nitrats-.

Respecte als acords presos amb l’empresa concessionària del Servei Municipal d’aigües, que té aquesta concessió des de 1989, s’ha aprovat liquidar les obres fetes i pendents des de fa 10 anys. Algunes d’aquestes obres havien quedat sense certificar i per tant estem parlant de deficiències burocràtiques (que no s’havien resolt en els darrers anys) però que estan fetes i informades per part dels tècnics municipals l’any 2013. També s'ha clarificat el deute que l'empresa concessionària tenia envers l'Ajuntament i que no estava reconegut per aquesta. Altres obres pendents de certificació resten a l’espera que es puguin clarificar i per tant no han entrat en aquesta liquidació.

Per poder superar aquesta situació rebuda sense malmetre l’estabilitat econòmica, ni carregar costos damunt la ciutadania, s’ha acordat regularitzar les liquidacions d’aquí a 2027.