Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està formada per un regidor o regidora de cada un dels grups municipals, que designen els respectius grups. És presidida per l’alcalde/essa, que la convoca per a consultes. 
 


GRUP MUNICIPAL PP

 


GRUP MUNICIPAL ARA MAÓ

 


GRUP MUNICIPAL PSOE

 


GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CIUDADANOS