Altres plagues

Contactar amb el servei de medi ambient per a problemes amb rates, paneres o mosquit tigre en carrers i espais públics.