RESOLUCIONS D'AUTORITZACIÓ O RECONEIXEMENT

No hi ha resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat ni d'exercici d'activitat privada dels càrrecs de la present legislatura.

Es poden consultar les declaracions d'activitats i de causes de possible incompatibilitat en el següent enllaç: