Convenis urbanístics

No existeixen convenis urbanístics de l'Ajuntament ni actuacions urbanístiques en execució.