COL·LABORACIÓ CIUTADANA EN LA INICIATIVA ‘OMBRA ALS PARCS’

El passat mes de febrer, l’Ajuntament va iniciar la campanya ‘Ombra als parcs’, destinada a recollir propostes ciutadanes per incrementar l'ombra als parcs infantils de la nostra ciutat.

L'objectiu és dotar els nostres parcs, de manera progressiva, amb l'ombra necessària perquè tots els infants puguin gaudir convenientment de les instal·lacions i reduir el risc de patir una excessiva insolació a l'estiu, per mitjà d’aquesta mesura d’atenuació de la calor.

En el seu moment, es van repartir fullets a totes les AAVV del municipi, en els quals se’ls aportava una mica d'informació. També hem organitzat el repartiment d'aquesta informació als infants i fillets/etes, a través de les escoles.

Ara volem fer extensiva la informació sobre aquesta actuació a tota la ciutadania, en general, perquè en faceu la màxima difusió possible, pels vostres mitjans individuals i a les xarxes socials. I, en el cas d’entitats i institucions, pels seus canals interns de comunicació.

La finalitat d’aquesta iniciativa és que totes aquelles persones, entitats i institucions que vulguin fer aportacions per condicionar millor els parcs infantils de la seva barriada puguin adreçar les seves propostes a la corresponent associació de veïns.

Una vegada rebuts aquests valuosos suggeriments, cada AV farà arribar a l’Ajuntament les propostes recollides, ja consensuades en el marc de l'associació respectiva, a l’adreça electrònica mediambient@ajmao.org, amb el màxim detall possible i, especialment, remarcant els aspectes següents:

  • Si es tracta d’una plantació d'arbres, ens heu d'indicar el nombre d'exemplars, les espècies que proposau i la ubicació.
  • Si es tracta d’instal·lar-hi tendals o envelats, millor si ja ens concretau les seves característiques (pressupost, mides, materials...) i, també, la seva ubicació.

A continuació, valorarem les propostes i en planificarem l’adequada execució, en funció de la disponibilitat del pressupost municipal per a la campanya i segons la idoneïtat del moment de sembra dels arbres respectius.

Us agraïm anticipadament la vostra desinteressada col·laboració!

Maó, 9 de juny de 2017

 


Ombra als parcs 1 Ombra als parcs 1